Loading...
Minggu budaya malaysia 2021

Siaran Langsung

BANGKIT ASAL – Generasi pewaris menerima amanat dari seorang guru demi kelestarian seni tradisi.

Jadual Acara

Majlis Pelancaran Minggu Budaya Malaysia 2021

Kraf Dimensi Baharu : Bangkit Asal

Arkib Moden dan Pintar 2030

Temu Bual Bersama KP PNM/Wakil Jabatan

Keunggulan Seni Persembahan

Media Baru Seni Persembahan IR 4.0

'Core Business' JMM

Pengiktirafan Warisan Dunia Melaka & Georgetown

Bangkit Asal

Temu Bual Wakil Jabatan dan Tokoh

Majlis Penutup Minggu Budaya Malaysia 2021