Loading...

Kraftangan Malaysia

Kraftangan Malaysia merupakan sebuah agensi di bawah naungan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta 222 – Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia tahun 1979 dan Akta A562 – Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Pindaan) 1983. Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia diketuai oleh Pengerusi dan ahlinya yang terdiri daripada Timbalan Pengerusi, Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia dan wakil daripada agensi kerajaan dan pihak swasta. Pentadbiran Kraftangan Malaysia diketuai oleh Ketua Pengarah dan dibantu oleh dua orang Timbalan Ketua Pengarah iaitu Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) dan Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) bagi mencapai visi, misi dan objektif Kraftangan Malaysia.

PRODUK UTAMA

PRODUK SAMPINGAN

PRODUK INTERAKTIF

PRODUK JUALAN

25 Oktober 2021

Kraf Dimensi Baharu : Bangkit Asal