Loading...

Jabatan Warisan Negara

Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab dalam memelihara, memulihara, melindungi dan mempromosikan nilai-nilai warisan negara yang telah diisytiharkan sebagai warisan dan warisan kebangsaan di bawah akta warisan kebangsaan 2005 atau akta 645 serta warisan dunia. Warisan negara wujud dalam 4 katagori merangkumi tapak warisan, objek warisan – ketara dan tidak ketara, tokoh orang hidup dan warisan kebudayaan di bawah air.

Kejayaan pengiktirafan warisan negara di peringkat nasional mahupun antarabangsa membuktikan jabatan ini berperanan penting sebagai peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan negara ke arah pembangunan mampan dan pembentukan teras jati diri negara bangsa. Sokongan terhadap usaha dalam pengekalan warisan akan diteruskan bagi memastikan kekayaan warisan yang dimiliki oleh negara terus dikenali, disayangi dan dilestarikan untuk tatapan generasi akan datang.

PRODUK UTAMA

PRODUK SAMPINGAN

PRODUK INTERAKTIF

PRODUK JUALAN

28 Oktober 2021

Pengiktirafan Warisan Dunia Melaka & Georgetown